Drukuj

REGULAMIN

 XXIX MIĘDZYNARODOWEGO

HALOWEGO TURNIEJU MIKOŁAJOWEGO

Legnica 05 – 06 grudzień 2015 r.

Organizator : Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy

 

I.   1.Obowiązuje obuwie sportowe dla sal gimnastycznych.

     2.Drużyny rozgrywają mecze w składzie 5 zawodników w polu oraz bramkarz.

     3.Zmiany jak w hokeju – obowiązuje strefa zmian.

     4.Pole karne to pole bramkowe do piłki ręcznej.

     5.Rzut od bramki wykonuje się z dowolnego miejsca pola karnego ręką, przy czym piłkę należy zagrać w obrębie własnej połowy – dotknięcie przez jakiegokolwiek zawodnika lub dotknięcie parkietu.

     6.Nie zagranie piłką przy wznowieniu gry na własnej połowie karane będzie rzutem wolnym pośrednim z linii środkowej boiska.

     7.Wszystkie rzuty wolne są rzutami pośrednimi z wyjątkiem rzutu karnego, rożnego i rozpoczęcia gry.

     8.Rzut karny wykonuje się z odległości 7 metrów.

     9.W przypadku uderzenia piłki o sufit drużyna przeciwna wznawia grę rzutem pośrednim z miejsca prostopadłego do miejsca uderzenia piłki o sufit.

    10.Odległość muru od piłki wynosi 3 metry.

    11.Bramkarz zobowiązany jest do wprowadzenia piłki do gry z rzutu od bramki w ciągu 4 sekund.

    12.Zawodnik wykonujący wprowadzenie piłki do gry ( z autu, wolnego ) nogą zobowiązany jest wykonać w ciągu 4 sekund.

II.     Kary indywidualne za przekroczenie przepisów gry: 1 min., 2 min. lub czerwona kartka –  wykluczenie z gry.
         W przypadku otrzymania czerwonej kartki drużyna gra w osłabieniu 2 minuty.
         Bramkarz otrzymujący karę indywidualną musi opuścić pole gry.
         Po otrzymaniu czerwonej kartki decyzję o dalszej grze podejmuje organizator.

III.   O miejscu w rozgrywkach decyduje:

        a) ilość zdobytych punktów ( zwycięstwo 3 punkty, remis 1 pkt., porażka 0 pkt. )
        b) różnica bramek ze spotkań bezpośrednich
        c) różnica bramek ogólna
        d) większa ilość zdobytych bramek
         e) dodatkowa tabelka w przypadku co najmniej trzech zespołów z taką samą ilością punktów

         W meczach półfinałowych i finałowych w przypadku  remisu w regulaminowym czasie gry o wyniku decyduje seria rzutów karnych  wykonywanych przez oba zespoły po 3 zawodników, a następnie na przemian po jednym  zawodniku do skutku.

IV.     Pozostałe przepisy zgodnie z regulaminem PZPN.

V.      Sprawy sporne rozstrzyga organizator.

VI.    Turniej zostanie rozegrany 05.12.2015r – 06.12.2015r  (dwa dni)

           - sobota – gry eliminacyjne w grupach
           - niedziela – gry ćwierćfinałowe w grupach , mecze półfinałowe , o III-IV miejsce i finał I-II miejsce

VII.       Do gier ćwierćfinałowych awansują ( 12 zespołów ) :

- zespoły, które zajmą I  miejsce w grupie eliminacyjnej  ( łącznie 6 zespołów )
- najlepsze trzy zespoły , które zajmą II miejsce w grupach eliminacyjnych
- trzy zespoły wytypowane przez organizatora

VIII. Do gier półfinałowych awansują zwycięzcy grup ćwierćfinałowych i rozgrywają mecze zgodnie z załączonym harmonogramem .

IX.  W meczu finałowym wystąpią zwycięzcy spotkań półfinałowych . W meczu o III-cie miejsce wystąpią przegrani  spotkań półfinałowych.

IX.  Sprawy organizacyjne

          A/ zespół może liczyć nie więcej niż 10 zawodników urodzonych w 2003 roku i młodszych , zawodniczki  urodzone  w  2001 roku i młodsze , piłkarze muszą posiadać stałe numery na koszulkach na czas trwania turnieju.

          B/ każdy zespół powinien posiadać dwa komplety strojów piłkarskich w odmiennych zestawach kolorystycznych

          C/ każdy opiekun winien posiadać listę  zawodników potwierdzoną przez lekarza o ich zdolności do gry w
              piłkę nożną lub karty badań lekarskich oraz dokumenty tożsamości zawodników ( karta zawodnika lub
              legitymacja szkolna lub paszport itp.
)  i ZGODY RODZICÓW  lub  OPIEKUNÓW  w formie pisemnej.

          D/ przed rozpoczęciem gier dostarczyć do organizatora dwie listy zawodników wg załącznika

          E/ w przypadku braku dokumentów wymienionych w ppkt. C + D drużyna nie zostanie dopuszczona do udziału  w turnieju !!!

          E/ drużyny ubezpieczają się na własny koszt

          F/ czas gry : eliminacje - 1 x 10 minut , ćwierćfinały , półfinały , finał – 1 x 12 minut

          G/ mecze rozgrywane będą piłkami halowymi

          H/ drużyny rozgrywają mecze wg kolejności podanej w harmonogramie turnieju i dopuszcza się wcześniejsze

              rozpoczęcie meczu  niż wynika to z określonej godziny w harmonogramie

           I/ w przypadku nieobecności, spóźnienia się drużyny zostanie przyznany walkower dla przeciwnika

 

Lista zawodników (pobierz)