Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Legnicy organizuje dla klubów bezpłatne szkolenie z zakresu Pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie będzie przeprowadzone przez szkoleniowców z Dolnośląskiej Izby Pielęgniarek we Wrocławiu. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat. Szkolenie przeprowadzone będzie w grupach 20 osobowych w następujących terminach:

  • 14 luty 2014 godz.16.00 budynek PWSZ  A sala 14 - klasa Okręgowa-  lista zamknięta
  • 20 luty 2014 godz.16.00 budynek klubowy Chrobrego Głogów sala konferencyjna - Klasa A, B
  • 21 luty 2014 godz.16.00 budynek klubowy Chrobrego Głogów sala do rozgrzewki - Klasa A, B.
  • 28 luty 2014 godz.16.00 Hotel Akademik Miedzianka sala konferencyjna - Klasa A, B
  •  3 marca 2014 godz.16.00 siedziba OZPN Legnica - Klasa A, B
  •  4 marca 2014 godz.16.00 siedziba OZPN Legnica - Klasa A, B

Prosimy wszystkich Prezesów klubów o przesłanie danych - imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby delegowanej na szkolenie przez portal E-OZPN oraz podanie terminu szkolenia.
Ze względu na wymogi licencyjne oraz ponoszone koszty, obecność na szkoleniu jest obowiązkowa, w przypadku chęci zgłoszenia więcej niż jednej osoby Klub pokrywa koszy szkolenia w wysokości 50,00 zł/osoba.