W nawiązaniu do decyzji Wydziału Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 grudnia 2014 roku, poniżej zamieszczamy terminy rozpoczęcia nowych kursów UEFA C:

 

Kurs Uefa C - grupa 1 (dofinansowany przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej - koszt kursu 650 zł):

Miejsce kursu: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siechnicach, ul. Świerczewskiego 40

Terminy zjazdów:

06.02.2015 piątek - 16.00-21.00

07.02.2015 sobota - 9.00-14.00

08.02.2015 niedziela - 9.00-14.00

20.02.2015 piątek - 16.00-21.00

21.02.2015 sobota - 9.00-14.00

22.02.2015 niedziela - 9.00-14.00

02.03.2015 poniedziałek - 16.00-21.00

03.03.2015 wtorek - 16.00-21.00

04.03.2015 środa - 16.00-21.00

05.03.2015 czwartek - 16.00-21.00

12.03.2015 czwartek - 16.00-21.00

13.03.2015 piątek - 16.00-21.00

 

Kurs Uefa C - grupa 2 (dofinansowany przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej - koszt kursu 650 zł):

Miejsce kursu: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie śląskiej przy ul. 1-go Maja 4

Terminy zjazdów:

06.02.2015 piątek - 16.00-21.00

07.02.2015 sobota - 9.00-14.00

08.02.2015 niedziela - 9.00-14.00

20.02.2015 piątek - 16.00-21.00

21.02.2015 sobota - 9.00-14.00

22.02.2015 niedziela - 9.00-14.00

02.03.2015 poniedziałek - 16.00-21.00

03.03.2015 wtorek - 16.00-21.00

04.03.2015 środa - 16.00-21.00

05.03.2015 czwartek - 16.00-21.00

12.03.2015 czwartek - 16.00-21.00

13.03.2015 piątek - 16.00-21.00

 

Kurs Uefa C - grupa 3 ("pełnopłatna - koszt kursu 1250 zł)

Miejsce kursu: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siechnicach, ul. Świerczewskiego 40

Terminy zjazdów:

Data Dzień tygodnia

13.02.2015 piątek  - 16.00-21.00

14.02.2015 sobota - 9.00-14.00

15.02.2015 niedziela - 9.00-14.00

27.02.2015 piątek  - 16.00-21.00

28.02.2015 sobota - 9.00-14.00

01.03.2015 niedziela - 9.00-14.00

09.03.2015 poniedziałek  - 16.00-21.00

10.03.2015 wtorek  - 16.00-21.00

11.03.2015 środa  - 16.00-21.00

12.03.2015 czwartek  - 16.00-21.00

19.03.2015 czwartek  - 16.00-21.00

20.03.2015 piątek  - 16.00-21.00

 

Kurs Uefa C - grupa 4 ("pełnopłatna + dofinansowana")

Miejsce kursu: na terenie okręgu Legnickiego

Terminy zjazdów: połowa czerwca do połowy lipca 2015 roku

 

Kurs Uefa C - grupa 5 ("pełnopłatna + dofinansowana")

Miejsce kursu: na terenie okręgu Wałbrzyskiego

Terminy zjazdów: połowa czerwca do połowy lipca 2015 roku

 

Kurs Uefa C - grupa 6 ("pełnopłatna + dofinansowana")

Miejsce kursu: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siechnicach, ul. Świerczewskiego 40

Terminy zjazdów: połowa czerwca do połowy lipca 2015 roku

 

Uwaga!

Do dnia 16 stycznia 2015 roku na stronie internetowej www.kursyuefa.pl zostaną opublikowane listy kursantów, którzy zakwalifikowali się na w/w kursy. Przypominamy, aby zakwalifikować się na kurs Uefa C należy spełnić poniższe warunki (wszystkie informacje znajdują się na stronie www.kursyuefa.pl):

 

- mieć ukończone 18 lat,

– posiadać minimum wykształcenie średnie,

– legitymować się stażem zawodniczym w rozgrywkach OZPN / ZPN dowolnego szczebla, potwierdzonym przez macierzysty Związek Piłki Nożnej, lub stażem pracy pedagogicznej z dziećmi potwierdzonym przez pracodawcę,

– przedstawić zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,

– złożyć oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

– złożyć wniosek o przyjęcie na kurs wraz z 2 zdjęciami o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm,

– złożyć druk zobowiązania do 3-letniej pracy w aktualnym klubie,

* w/w dokumenty należy złożyć w formie fizycznej (osobiście lub wysłać pocztą) do pani Karoliny Skalskiej w siedzibie Dolnośląskiego Związku Piłki nożnej we Wrocławiu przy ul. Oporowskiej 62

- dokonać opłaty za kurs, na poniższe konto:

 

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej

ul. Oporowska 62

53-434 Wrocław

Nr konta: 47 1090 2503 0000 0001 1607 7364

 

 Wszelkich informacji na temat w/w kursów udziela sekretarz kursów pan Paweł Szymański (tel. 516 545 539 / mail: pawel.szymanski@dolnoslaskizpn.pl)