Na mocy podpisanej umowy pomiędzy Urzędem Miasta Świdnica, a Dolnośląskim Związkiem Piłki Nożnej we Wrocławiu z dniem 1 września 2015 r. powstanie Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży na bazie Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Świdnicy ul. Jodłowa 21, 58-100 Świdnica.
SPOTKANIE ORGANIZACYJNYCH DLA OSÓB JUŻ ZDEKLAROWANYCH  oraz CHĘTNYCH DO UCZESTNICTWA 10.06.2015 GODZINA 17.00 W GIMNAZJUM NR 4 w Świdnicy.