Z ogromną dumą i radością informujemy, że Pan Leszek Stojke - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OZPN Legnica otrzymał Honorową Odznakę Ministra Gospodarki.

Szanowny Panie Przewodniczący w  imieniu własnym i wszystkich członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Wydziałów i Komisji stałych oraz pracowników biura OZPN, serdecznie gratuluję otrzymania Odznaki Honorowej Ministra Gospodarki. Jesteśmy dumni i bardzo szczęśliwi że możemy współpracować z Panem i że to właśnie Pan otacza  opieką i nadzorem działalność naszego  Związku. To wielki zaszczyt i przyjemność że jest Pan w naszym gronie .

Maria Kajdan
Prezes OZPN Legnica