W związku z przedłużającymi się pracami technicznymi związanymi z uruchomieniem dotychczasowych numerów w nowej lokalizacji biura OZPN Legnica przy ul. Jordana 5/1, prosimy o kontakt pod tymczasowym numerem telefonu 076 819-73-67