Wszyscy uczestnicy turnieju będą mogli skorzystać z oferty Miedziowego Centrum Zdrowia i wykonać następujące badania:
pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru, spirometria, EKG, ocenę wad postawy, porady dietetyka.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zawodników o zabranie ze sobą podpisanego przez rodziców druku zgody na wykonanie badania , który zawiera także pytania o wagę , wzrost i datę urodzenia.

Druk zgody na wykonanie badańzgody na wykonanie badań