Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy informuje, że od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązuje bezgotówkowy  system płatności związany z  udziałem w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN w Legnicy dla wszystkich klubów. Płatności za wszystkie otrzymane rachunki  oraz żółte kartki  należy dokonywać wyłącznie przelewem  na wskazane konto PKO BP S.A. nr.: 

55 1020 3017 0000 2902 0142 4076

Jednocześnie informujemy że wszystkie wpłaty na konto OZPN winny zawierać nazwę  klubu  oraz zawierać dokładny opis czego dotyczą  (np. zapłata za R 00/01/2018 ; 3żk Jan Kowalski ; )

Wpłaty za delegacje sędziowskie należy dokonywać  wyłącznie na konto PKO BP S.A  nr:

02 1020 3017 0000 2902 0417 9248

oddzielnie za każdy klub. Jeśli klub posiada więcej niż jedną drużynę wówczas dokonuje wpłaty na łączną kwotę za wszystkie posiadane drużyny.

Każdy klub, który przystępuje do rozliczenia delegacji sędziowskich przez OZPN proszony jest o wypełnienie załączonego formularza  i odesłanie go przez e-portal . 

Formularz przystąpienia