Wydział Gier i Wydział Szkolenia OZPN Legnica oczekuje na zgłoszenia do organizacji turniejów w Rozgrywkach Trawiastych Turniejowych Orlików E1 i E2 a także Żaków F1i  F2 2 w rundzie wiosennej sezonu 2018r.
Po 14 kwietnia 2018r terminy organizacji turniejów zostaną przyznane obligatoryjnie.

O kolejności przyznawania organizacji turnieju decydować będzie data wpływu – zgłoszenia należy składać poprzez e-portal OZPN ( na adres trenera koordynatora).

W zgłoszeniu należy podać: datę turnieju, godzinę rozpoczęcia, miejsce rozgrywania zawodów i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację turnieju.
Potwierdzenie poprawnie wypełnionego przyjęcia wysłane będzie do zainteresowanych klubów poprzez e-portal OZPN a także umieszczone będzie na stronie internetowej http://mecze.365wroku.pl/ w zakładce Rozgrywki Trawiaste Turniejowe – Terminy.

Organizator zobowiązany jest do przesłania poprzez e-portal sprawozdania  z turnieju na formularzu (formularz do pobrania na stronie http://mecze.365wroku.pl/ ) a także skanu list zawodników   z wpisanym numerem  licencji trenera,  w ciągu trzech dni od zakończenia turnieju.

Osoba sprawująca opiekę w meczach Orlików i Żaków musi posiadać ważną licencję trenerską.
Zawodnicy obowiązkowo muszą posiadać aktualne badania lekarskie zgodnie z Ustawą o Sporcie, potwierdzone przez lekarza sportowego w książeczce zdrowia zawodnika lub na zaświadczeniu. 

Terminy rozgrywania turniejów w ramach Rozgrywek Trawiastych Turniejowych seonu/rundy wiosennej 2018:
1 termin: 07-08.04.2018r,
2 termin: 14-15.04.2018r,
3 termin: 21-22.04.2018r,
4 termin: 28-29.04.2018r, 
5 termin: 05-06.05.2018r,
6 termin: 12-13.05.2018r,
7 termin: 19-20.05.2018r,
8 termin: 26-27.05.2018r,
Termin rezerwowy 02.06-03.06.2018r

Turnieje Finałowe Rozgrywek Trawiastych planowane są na 17.06.2018r

Na termin poniedziałkowy musi być zgoda wszystkich uczestników z grupy, a turnieje mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż o godz. 16.30
W jednej kolejce może się odbyć tylko jeden turniej w grupie w danej kategorii wiekowej