1.    Zawodnik klubu Orzeł Czerna („A”) – kara 5 meczów dyskwalifikacji.
2.    Klub Park Targoszyn („A”) – kara za nadmierną ilość kartek w trakcie jednych zawodów.
3.    Klub Albatros Jaśkowice („A”) – kara za nadmierną ilość kartek w trakcie jednych zawodów.
4.    Klub KS Męcinka („O”) – kara za nadmierną ilość kartek w trakcie jednych zawodów.
5.    Klub Stal Chocianów (IV) – kara za nadmierną ilość kartek w trakcie jednych zawodów.
6.    Klub Łagoszowia Łagoszów („A”) – kara za nadmierną ilość kartek w trakcie jednych zawodów.
7.    Klub Sokół Jerzmanowa („A”) – kara za brak trenera podczas zawodów.