Komunikat Wydziału Gier OZPN Legnica.
Informujmy, że od stycznia 2019 r rozpoczynamy cykl turniejów halowych dla seniorów, który odbywać się będą w czterech halach na terenie działania OZPN.
Termin zgłoszenia do rozgrywek halowych klubów w kategorii seniorów bez względu na klasę rozgrywkową, upływa 11 stycznia 2019r przez portal e-ozpn do Biura OZPN.
Zwracamy się z prośbą o zgłoszenie do organizacji turniejów chętnych klubów , OZPN zwraca koszty organizacji turniejów.
Organizator turnieju po otrzymaniu zgłoszeń prześle przez e-ozpn  regulamin turnieju do każdego klubu.
Udział w rozgrywkach jest nieodpłatny, ubezpieczenie drużyn we własnym zakresie.