Wydział Gier i Wydział Szkolenia OZPN Legnica oczekuje na zgłoszenia do organizacji turniejów w Lidze Turniejowej Orlików E1 i E2, a także Żaków F1 i  F2 rundzie jesiennej sezonu 2014/2015r.

O kolejności przyznawania organizacji turnieju decydować będzie data wpływu – zgłoszenia można składać na piśmie listownie, e-mailem, e-portalem OZPN (na adres trenera koordynatora) lub faxem na adres OZPN.

W zgłoszeniu proszę podać: datę turnieju, godzinę rozpoczęcia, miejsce rozgrywania zawodów i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację turnieju.


Terminy rozgrywania turniejów w ramach Ligi Turniejowej Trawiastej rundy jesiennej sezonu 2014/2015:

  • 1 termin: 13-15.09.2014,
  • 2 termin: 20-22.09.2014,
  • 3 termin: 27-29.09.2014, 
  • 4 termin: 04-06.10.2014,
  • 5 termin: 11-13.10.2014,
  • 6 termin: 18-20.10.2014.


Na termin poniedziałkowy musi być zgoda wszystkich uczestników z grupy a turnieje mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż o godz. 16.30

Terminy na rundę wiosenną 2015 zostaną podane osobnym komunikatem

W jednej kolejce może się odbyć tylko jeden turniej w grupie w danej kategorii wiekowej

ZGŁOSZENIA TURNIEJÓW PRZYJMOWANE SĄ DO 31 SIERPNIA 2014r, PO TYM TERMINIE WYDZIAŁ GIER PRZYZNA TERMINY OBLIATORYJNIE