Komunikaty

Ze względu na COVID 19 i negatywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy na dzień 9 październik 2020 roku ( piątek) na godzinę 16.30  w pierwszym terminie i na godzinę 17.00 w drugim terminie.
 W załączeniu stosowne dokumenty.

Dokumenty

Czytaj więcej: Zmiana terminu Walnego Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego OZPN Legnica

Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy przypomina o zwołanym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo–Wyborczego OZPN w Legnicy w sali konferencyjnej Letia Business Center  ul. Rycerska 24  w Legnicy  na dzień 17 lipca 2020 roku (piątek) o godz. 16.30 w pierwszym terminie i o godz. 17.00 w drugim terminie.
Wszystkie niezbędne dokumenty zostały przesłane portlem e-ozpn.legnica.pl.

Czytaj więcej: Przypomnienie o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo–Wyborczego OZPN w Legnicy

Uchwała nr 1/05/2020
Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy 
z dnia 27 maja 2020 r
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów
Okręgowego Związku Piłki Nożnej Legnicy


Na podstawie & 29 ,& 54,& 55,&56 Statutu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy postanawia się co następuje :…

Czytaj więcej: Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze OZPN w Legnicy

W związku z obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi pandemii COVID-19, zaplanowane na dzień 29 maja 2020 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze OZPN zostaje przeniesione na dzień 17 lipca 2020 roku, 16:30 w I terminie i 17:00 w II terminie.
Przedmiotowa uchwała Zarządu OZPN Legnica zostanie przesłana do klubów-członków portalem E-OZPN.

Czytaj więcej: Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze OZPN w Legnicy ODWOŁANE

Zarząd OZPN Legnica na posiedzeniu w dniu 19.05.2020 roku podjął Uchwałę nr 2/05/2020 w sprawie wykluczenia klubów z członkostwa w OZPN w Legnicy.

Uchwała nr 2/05/2020
z dnia 19.05.2020 r.
Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy

W sprawie: wykluczenia klubów z członkostwa w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Legnicy
Na podstawie § 33, § 15 pkt 3, 6, § 16 pkt 3 Statutu OZPN Legnica, Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy postanawia co następuje:

§ 1

Zarząd wyklucza kluby z członkostwa w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Legnicy posiadające zadłużenie wobec OZPN z tyt. Niezapłaconych rachunków za wykonane usługi lub zaległości składki członkowskiej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezes Marii Kajdan oraz księgowej OZPN w Legnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd
Prezes OZPN w Legnicy
Maria Kajdan

Wykluczonym klubom przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia OZPN.

Czytaj więcej: KOMUNIKAT