W sprawach związanych z uregulowaniem rozliczeń finansowchy prosimy o kontakt z Kancelarią Windykacyjno-Prawną PREVENTUM Sp. z o.o. pod numerem telefonu (+48) 76 721 05 80.