Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego OZPN w Legnicy w sali konferencyjnej Letia Business Center ul. Rycerska 24 w Legnicy na dzień 29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 16.30 w pierwszym terminie i o godz. 17.00 w drugim terminie.
Jednocześnie wobec uregulowań prawnych związanych z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, w szczególności określonych ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) zakazów organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, wskazuje się, że odbycie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego OZPN w Legnicy we wskazanym powyżej terminie możliwe będzie tylko wówczas, gdy Rada Ministrów odwoła przedmiotowy zakaz. W przypadku utrzymywania wskazanego zakazu, terminy Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego zostaną odwołane.