Komunikaty

Zarząd OZPN Legnica na posiedzeniu w dniu 19.05.2020 roku podjął Uchwałę nr 2/05/2020 w sprawie wykluczenia klubów z członkostwa w OZPN w Legnicy.

Uchwała nr 2/05/2020
z dnia 19.05.2020 r.
Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy

W sprawie: wykluczenia klubów z członkostwa w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Legnicy
Na podstawie § 33, § 15 pkt 3, 6, § 16 pkt 3 Statutu OZPN Legnica, Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy postanawia co następuje:

§ 1

Zarząd wyklucza kluby z członkostwa w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Legnicy posiadające zadłużenie wobec OZPN z tyt. Niezapłaconych rachunków za wykonane usługi lub zaległości składki członkowskiej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezes Marii Kajdan oraz księgowej OZPN w Legnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za Zarząd
Prezes OZPN w Legnicy
Maria Kajdan

Wykluczonym klubom przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia OZPN.

Czytaj więcej: KOMUNIKAT

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 144,79 m kw wraz z pomieszczeniami przynależnymi. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Legnicy przy ul. Jordana 5/1. Lokal znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie parku.…

Czytaj więcej: Okręgowy Związek Piłki Nożnej podaje do wiadomości ogłoszenie o sprzedaży

Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego OZPN w Legnicy w sali konferencyjnej Letia Business Center ul. Rycerska 24 w Legnicy na dzień 29 maja 2020 roku (piątek) o godz. 16.30 w pierwszym terminie i o godz. 17.00 w drugim terminie.
Jednocześnie wobec uregulowań prawnych związanych z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, w szczególności określonych ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII z dnia 19 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 697) zakazów organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, wskazuje się, że odbycie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego OZPN w Legnicy we wskazanym powyżej terminie możliwe będzie tylko wówczas, gdy Rada Ministrów odwoła przedmiotowy zakaz. W przypadku utrzymywania wskazanego zakazu, terminy Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego zostaną odwołane.

Czytaj więcej: Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego OZPN w Legnicy

W sprawach związanych z uregulowaniem rozliczeń finansowchy prosimy o kontakt z Kancelarią Windykacyjno-Prawną PREVENTUM Sp. z o.o. pod numerem telefonu (+48) 76 721 05 80.

Czytaj więcej: Zaległości finansowe

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ma zaszczyt zaprosić nauczycieli, trenerów i instruktorów piłki nożnej oraz studentów zainteresowanych rozwijaniem swojej wiedzy w zakresie nauczania gry w piłkę nożną na konferencję w dniu 22.11.2019 r., która odbędzie się na obiektach uczelni w godz. 15.oo – 20.oo.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Temat konferencji: Nauka gry w piłkę nożną poprzez różne formy gier i zabaw z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym (skrzat, żak, orlik).

Pismo przewodnie >>> pobierz

Ankieta zgłoszeniowa >>> pobierz

Czytaj więcej: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze zaprasza na konferencję