Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej oraz Wydział Szkolenia Dolnośląskiego ZPN Wrocław we współpracy z Okręgowymi ZPN w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu zapraszają do udziału w konferencjach metodyczno-szkoleniowych.

Głównym celem warsztatów jest podnoszenie wiedzy szkoleniowców pracujących w piłce seniorskiej i młodzieżowej oraz nauczycieli Wychowania Fizycznego.

Konferencje odbędą się :

04.10.2010. poniedziałek we Wrocławiu – ODWOŁANA ze względu na brak możliwości skorzystania z sali sportowej AWF. Konferencja odbędzie się w innym wolnym terminie ( poinformujemy na naszej stronie internetowej).
11.10.2010. poniedziałek godz. 16.00-19.30 w Legnicy ul. Złotoryjska 148 (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących) -  sala sportowa
18.10.2010. poniedziałek godz.16.00-19.30 w Dzierżoniowie, OSIR  Dzierżoniów sala sportowa  ul. Strumykowa
25.10.2010. poniedziałek godz.16.00- 19.30 w Gryfowie ¦ląskim, Szkoła Podstawowa ul. Uczniowska 17

Pakiet szkoleniowy to zajęcia teoretyczno-praktyczne poświęcone tematyce dziecięco - młodzieżowej piłki nożnej potwierdzony Certyfikatem uczestnictwa oraz konspektami przeprowadzonych zajęć treningowych.

Certyfikat uczestnictwa w konferencji jest niezbędny dla trenerów starających się o licencje trenerskie oraz nauczycieli WF ubiegających się o awans zawodowy .

Tematy zajęć  konferencji:

1.Stabilizacja tułowia podstawą przygotowania motorycznego młodego piłkarza – dr Ewa Bieć
2.Kształtowanie koordynacji w młodszym wieku szkolnym 7-13 lat – Arkadiusz Bator
3.Kształtowanie koordynacji ruchowej w treningu bramkarza- Krzysztof Osiński

Odpłatność za konferencję wynosi 25 zł  i będzie przyjmowana bezpośrednio przed konferencją.

W czasie konferencji będzie można zakupić materiały szkoleniowe wydawane przez Stowarzyszenie nr 1,3,4,5,6,7  Kwartalnika Piłka Nożna - Trening oraz inne publikacje związane z tematyką szkoleniową.

W celu sprawnej organizacji – wpis na listę i dokonanie wpłaty prosimy o wcześniejsze przybycie chętnych-  już od godz.15.30 czynne będzie biuro konferencji (Anna Bartoszewicz)

Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować do koordynatorów poszczególnych związków  Dol.Zpn- 71/342-23-50, Legnica- 76/862-83-88, Jel.Góra -75/752-67-83, Wałbrzych -74/842-53-01, lub współorganizatora pod nr tel. 603-847-795- L.Dulat.