I. Organizatorzy: Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej i Wydział Szkolenia Dol. ZPN

II. Data i miejsce:  19-21 listopad 2010r, hotel Bornit Szklarska Poręba, ul. Mickiewicza  21.

III. Warunki uczestnictwa (uwaga! – liczba miejsc ograniczona!):

W konferencji uczestniczą trenerzy i instruktorzy pracujący z zespołami dziecięcymi i młodzieżowym.

Płatności należy dokonać w formie przelewu (w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko – (udział w konferencji młodzieżowej) na  nr konta:   66 1090 2398 0000 0001 1114 8366 – do dnia 12 listopada 2010r.- po tym terminie organizator nie daje gwarancji zakwaterowania w hotelu.

Dokonanie płatności jest równoznaczne z przyjęciem na konferencję szkoleniową. W czasie konferencji będzie można zakupić materiały szkoleniowe wydawane przez Stowarzyszenie Trenerów - archiwalne wydania Kwartalnika Piłka Nożna - Trening oraz inne publikacje związane z tematyką szkoleniową.

 

Ustala się następujące opłaty:

- dla członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej –  300,00 zł.
- za członków uważa się osoby które mają opłaconą składkę za rok 2010.
- dla pozostałych trenerów i instruktorów –  400,00 zł.

IV. Wykładowcy i tematyka zajęć teoretycznych i praktycznych:

 1.Andrzej Dawidziuk – specjalista od treningu bramkarskiego.  Zestaw ćwiczeń do zastosowania w treningu bramkarskim.
2. dr Miłosz Stępiński – ( trener I kl.) - zajęcia teoretyczne + praktyczne
- Metoda live kinetic we współczesnej piłce nożnej - graj lepiej w piłkę nożną
- Jak nauczać gry bez piłki młodych zawodników- koncepcja włoska Amadeo Cassia
3. mgr Tadeusz Pawłowski – (trener I kl. , Uefa PRO) - system i struktura szkolenia dzieci i młodzieży w Austrii
4. mgr Konrad Łągiewczyk – (trener II kl.)- prowadzenie naboru dzieci uzdolnionych piłkarsko do klubu Top Talent oraz  testy i próby diagnozujące rozwój młodego piłkarza
5. dr Halina Nawrocka – specjalista kinezjologii edukacyjnej –trening mentalny młodych piłkarzy
6. dr Ewa Bieć – trening indywidualny motoryczny w piłce nożnej
7. Dariusz Szubert , Marek Wanik – wybrane zagadnienia przygotowania technicznego młodych piłkarzy na podstawie  doświadczeń z pracy w Hanower 96.
8. Jakub Myszkorowski – Pro Zone - analiza gry piłkarzy na podstawie obrazu video
9.Paweł Karmelita-(trener 1kl.,Uefa A) – współpraca między formacjami w obronie i ataku w systemie  1-4-4-2
10. Leszek Dulat –(trener 1kL.,Uefa A)- przedstawienie działalności stowarzyszenia w latach 2009-10

V. Program Konferencji:

Dzień 19.11.2010r. piątek
15.30 – 16.00 - przyjazd uczestników konferencji na miejsce zajęć praktycznych (Jelenia Góra, Hala ul. Złotnicza).
16.00 – 16.15 - otwarcie Konferencji - dr Krzysztof Paluszek- Wiceprezes ds. Szkolenia Dolnośląskiego Zpn,
                       Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Trenerów I Instruktorów Piłki Nożnej- Leszek Dulat
16.30 – 18.45 – Zajęcia praktyczne - A.Dawidziuk, M.Stępiński
19.00 – 20.30  przejazd do Szklarskiej Poręby - zakwaterowanie uczestników w hotelu oraz kolacja

Dzień 20.11.2010r. sobota
8.00 – 9.00 – śniadanie
9.30 – 13.15 – warsztaty szkoleniowe w 3 grupach : H.Nawrocka, E.Bieć, M.Stępiński
13.30 – 14.30 – obiad
15.00 – 18.30 – dyskusja związana z warsztatami, wykład teoretyczny: J.Myszkorowski, K.Łągiewczyk
19.00 – 20.00 kolacja

Dzień 20.11.2010r. niedziela
8.00 – 9.00 – śniadanie
9.30 – 12.45 – wykład P.Karmelita, M.Wanik, D.Szubert, T.Pawłowski
13.15 - podsumowanie i zakończenie konferencji oraz wręczenie certyfikatów uczestnictwa – dr Krzysztof Paluszek.

Szczegółowy program zajęć zamieszczony zostanie na stronie stowarzyszenia www.dstpn.pl. oraz na stronach okręgowych związków piłki nożnej w Legnicy, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i DZPN Wrocław.

Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować do organizatorów pod nr tel. 603-847-795 (L. Dulat – Prezes Stowarzyszenia Trenerów),   071/ 342-23-50 – Dolnośląski ZPN- Wydział Szkolenia- Anna Bartoszewicz.