Drukuj


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  DLA TRENERÓW PIŁKI NOŻNEJ  
PRACUJˇCYCH  Z SENIORAMI
SZKLARSKA PORĘBA - hotel BORNIT  w dniach  10-12.12.2010

Organizator: Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej oraz Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej we Wrocławiu.
Cel główny:  podnoszenie wiedzy szkoleniowców pracujących z seniorami.

Rozpoczęcie konferencji 10.12.2010 o godz.16.30 w Hotelu Bornit na sali konferencyjnej
- Zakwaterowanie - 10.12.2010- (piątek) od godz.14.00-16.00 w Hotelu Bornit – (pokoje 2- 4 osobowe z łazienkami, telefonem oraz TV). Trenerzy, którzy dokonają wpłaty na konto stowarzyszenia za udział w zajęciach stają się automatycznie uczestnikami konferencji.
Przy opłacie koniecznie należy zaznaczyć imię i nazwisko wpłacającego lub wpłacających osób oraz tytuł wpłaty: międzynarodowa konferencja szkoleniowa.
- wpłaty należy dokonać do dnia 31.11.10. - potwierdzenia opłaty w formie faktury zainteresowani otrzymają w czasie konferencji.
 Szczegółowy program zajęć zostanie podany na stronie www.dolzpn.wroclaw.pl  i www.dstpn.pl  po  20.10.2010.

W ramach pakietu uczestnik ma prawo:
- do całodziennego wyżywienia od kolacji 10.12.10 do śniadania w dniu 12.12.10. - w formie bufetów w sali restauracyjnej , 2 noclegów w hotelu oraz bezpłatnego korzystania z basenu , sauny oraz obiektów rekreacyjnych znajdujących się na terenie hotelu - (stoły bilardowe, tor kręglowy, taras widokowy).
Osoby, które przyjadą własnym samochodem zobowiązane są do uiszczenia opłaty parkingowej za 2 doby pobytu w kwocie 35 zł.
Pakiet szkoleniowy to : zajęcia teoretyczne poświęcone tematyce przygotowania fizycznego w seniorskiej piłce nożnej oraz nowym trendom taktycznym w światowej piłce nożnej. Zajęcia będą prowadzone przez uznane autorytety polskiej i zagranicznej myśli szkoleniowej - (S.Majewski, M.Probierz, B.Ochman, P.Barylski, D.Nowak, G.Kowalski,  M.Stępiński, B.Panik) oraz wybranych trenerów z niemieckiego Związku Piłki Nożnej,
Uczestnictwo w warsztatach potwierdzone certyfikatem wydanym na zakończenie konferencji.

Odpłatność za konferencję:    

  -  dla członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej -  370zł
   - dla osób spoza Stowarzyszenia -  470zł    
Za członków Stowarzyszenia uznaje się osoby, które mają opłaconą składkę  za 2 półrocze 2010 wg stanu faktycznego na koncie na dzień 05.12.2010
konto Dolnośląskiego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej:                                     
66 1090 2398 0000 0001 1114 8366

W czasie konferencji będzie można zakupić materiały szkoleniowe wydawane przez Stowarzyszenie
nr 1 -8  Kwartalnika Piłka Nożna - Trening oraz inne publikacje związane z tematyką szkoleniową.

Organizatorzy dysponują ograniczoną ilością miejsc na konferencji -100 miejsc hotelowych. O zakwalifikowaniu do konferencji decyduje kolejność dokonanych przelewów  na  rachunek stowarzyszenia.
Przy większym zapotrzebowaniu na miejsca organizatorzy zapewnią około 30 dodatkowych miejsc w innym hotelu o podobnym standardzie z możliwością korzystania z posiłków w hotelu Bornit- odległość około 150m.

Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować do organizatorów pod nr tel. 603-847-795 (L. Dulat – Prezes Stowarzyszenia Trenerów),  071/342-23-50 Dolnośląski ZPN- Wydział Szkolenia- Anna Bartoszewicz