Wydział Gier i Wydział Szkolenia OZPN  Legnica informuje iż w związku z remontem boisk na obiekcie Zagłębia Lubin zaplanowany Finał Rozgrywek Turniejowych Trawiastych Orlików E1-2005 Orlików E2-2006 ŻakówF1-2007 i Żaków F2-2008 odbędzie 25 czerwca (sobota)  od godz. 9.00 w Wilkowie koło Złotoryi.

Udział w turnieju finałowym nie jest obowiązkowy, wszystkie kluby które zrezygnują w uczestnictwie, mogą się zgłaszać do Biura OZPN po odbiór nagród za udział zgłoszonych zespołów do Rozgrywek.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie przez e-portal na adres TRENER KOORDYNATOR OZPN LEGNICA  - W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15 CZERWCA 2016r włącznie – czy zgłoszony przez Państwa Klub do rozgrywek Turniejowych Trawiastych Orlików lub Żaków,  zespół lub zespoły będą brały udział w turnieju finałowym. Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę w ustalaniu harmonogramu turniejów finałowych.

Podział na grupy a także godziny rozpoczęcia poszczególnych turniejów podane zostaną do wiadomości po 17 czerwca 2016r.

UWAGA!!!
Odprawa Kierowników zespołów odbywa się każdorazowo na 30 min przed rozpoczęciem danego turnieju.
Wymagane dokumenty:
- Lista zawodników
- Ważne Badania lekarskie lub lista potwierdzona przez lekarza
- Ważna licencja trenerska
Brak wymaganych dokumentów może  skutkować niedopuszczeniem zespołu do turnieju.

POZOSTAŁE ZASADY ZGODNIE Z REGULAMINEM ROZGRYWEK