Informujemy że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wydanie/przedłużenie licencji trenerskich.

DOTYCZY TYLKO OSÓB, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ LICENCJI UPŁYWA  30.06.2016

Obowiązuje nowy formularz wniosku o przyznanie/przedłużenie licencji.

Nastąpiła bardzo istotna zmiana – wymagane jest dodatkowo zaświadczenie o niekaralności (Krajowy Rejestr Karny).

Prosze o zapoznanie się z poniższym komunikatem:

Komunikat w sprawie przedłużenia licencji trenerskich

Wniosek o wydanie/przedłużenie licencji  2016

1390-Uchwała nr VI116 Zarządu PZPN dot. lic. tren. do prowadzenia zespołów IV ligi męż., I ligi kobiet, I ligi Fut. męż. i kob.

Wnioski należy składać do 31.08.2016

Źródło: http://www.dolzpn.pl