Maria Kajdan - Prezes Zarządu,
Leszek Żmuda,
Jan Grygorcewicz,
Jan Wojciechowski,
Tomasz Targowicz,
Jerzy Mularczyk,
Stanisław Olechowski,
Andrzej Wnuk,
Rafał Franczak,
Tadeusz Kuzdrowski,
Bernard Langner,
Janusz Wasiluk,
Marek Staroń,
Piotr Piwowarczyk