Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy podjął Uchwałę nr 1/07/2019 z dnia 31.07.2019 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy, które odbędzie się w dniu 25 października 2019r. o godz. 16:30.