Drukuj

Komunikat Wydziału Gier nr ..2../08/2010
Zmiany godzin w terminarzach klasy B rundy  jesiennej 2010r

W związku z brakiem zabezpieczenia pełnych obsad sędziowskich na zawodach klasy „B” zmieniono  godziny rozpoczęcia  spotkań :

KLASA B – GRUPA – I,  IV, V, VII  - godzina 11.00

Godziny rozpoczęcia zawodów uzgodnione przez kluby (powiadomienia w formie pisemnej) na podstawie Regulaminu rozgrywek seniorów na sezon 2010/2011 są obowiązujące

KLASA  B GRUPA – II, III, VI, VIII- godzina 14.30

1.        kolejki  wyznaczone na miesiąc listopad 2010 wyznacza się na  godz. 13.30

Godziny rozpoczęcia zawodów uzgodnione przez kluby (powiadomienia w formie pisemnej) na podstawie Regulaminu rozgrywek seniorów na sezon 2010/2011 są obowiązujące

UWAGA: Zespół gospodarzy zobowiązany jest do przesłania informacji o terminie i godzinie rozgrywania meczów  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru drużynom gości oraz Wydziałowi  Sędziowskiemu.

Do wiadomości:

  1. Kluby klasy B
  2. Wydział Sędziowski
  3. Weryfikatorzy

 

Przewodniczący Wydz. Gier
Leszek Żmuda