Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy podjął decyzję o zastąpieniu tradycyjnej korespondencji papierowej, korespondencją elektroniczną, która będzie realizowana poprzez Portal "www.e-ozpn.legnica.pl".
Przesyłanie korespondencji za pomocą "E-ozpn" jest równoznaczne z przesłaniem listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W związku z powyższym prosimy członków Wydziału Szkolenia OZPN Legnica o wydrukowanie, czytelne wypełnienie załączonego oświadczenia i przesłąnie do biura OZPN Legnica. Dane są niezbędne do utworzenia konta użytkownika portalu E-ozpn.

<< Oświadczenie do pobrania >>

<<Regulamin portalu E-ozpn >>