Wydział Szkolenia

Zebranie Wydziału Szkolenia przeniesione jest na 18 kwietnia (poniedziałek) na godz. 16.30.

Czytaj więcej: Zebranie Wydziału Szkolenia

Wydział Szkolenia Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej, Okręgowy Związek Piłki Nożnej Wałbrzych zapraszają na 1-dniowe warsztaty szkoleniowe.

TERMIN:  07.03.2016 - PONIEDZIAŁEK w godz. 16:00-19:30 –

MIEJSCE:  Świebodzice godz. 16.00 -19.30. Stadion Sportowy w Świebodzicach ul. Sportowa    …

Czytaj więcej: 1-dniowe warsztaty szkoleniowe w Świebodzicach

Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy podjął decyzję o zastąpieniu tradycyjnej korespondencji papierowej, korespondencją elektroniczną, która będzie realizowana poprzez Portal "www.e-ozpn.legnica.pl".
Przesyłanie korespondencji za pomocą "E-ozpn" jest równoznaczne z przesłaniem listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W związku z powyższym prosimy członków Wydziału Szkolenia OZPN Legnica o wydrukowanie, czytelne wypełnienie załączonego oświadczenia i przesłąnie do biura OZPN Legnica. Dane są niezbędne do utworzenia konta użytkownika portalu E-ozpn.

<< Oświadczenie do pobrania >>

<<Regulamin portalu E-ozpn >>

 …

Czytaj więcej: Komunikat skierowany do Członków Wydziału Szkolenia

Wydział Szkolenia OZPN w Legnicy informuje, że do dnia 30 kwietnia 2012 roku przyjmuje zgłoszenia do biura OZPN terminów organizowanych przez kluby turniejów w Lidze Turniejowej Orlików, Żaków i Skrzatów.
W przypadku zgłoszenia organizacji turnieju w jednym terminie przez dwa lub więcej klubów o organizacji w tym terminie decyduje termin zgłoszenia organizacji turnieju do biura OZPN. Pozostały klub lub kluby muszą wskazać nowy inny termin nie kolidujący z wyznaczonymi terminami.

Poniżej zamieszczamy Komunikat Wydziału Gier dot. Weryfikacji rozegranych turniejów w rundzie jesiennej w Lidze Turniejowej Orlików, Żaków i Skrzatów…

Czytaj więcej: Zgłoszenia terminów turniejów w Lidze Turniejowej